<

Kontakti

V času EPIDEMIJE COVID-19 delo poteka v zmanjšanem obsegu (v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ), zato so daljše čakalne dobe. Prosimo vas za strpnost in razumevanje. V primeru zaprtja zaradi razmer COVIDA-19 boste vsi, ki ste bili naročeni prejeli klic z informacijami o novih terminih.

FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO, terapija, šport in kozmetika d.o.o.; izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (koncesija)
Adamičeva ulica 57, 8000 Novo mesto
Telefon: 041 415 377
Email: info@fizioterapija-rudolfovo.siIzvajamo

samoplačniške

storitve ter fizioterapijo na domu.

NAVODILA ZA PACIENTA

• Vstop v čakalnico je možen le za posameznega pacienta.
• Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19).
• Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju nas predhodno obvestite.
• Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude, časa terapije ne bomo podaljševali.
• Počakajte na povabilo fizioterapevta in pri tem upoštevajte epidemiološke ukrepe.
• Na terapijo pridite z ustrezno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oziroma skladno z epidemiološkimi navodili).
• Ob prihodu si obvezno razkužite roke.
• S seboj prinesite vrečko za obutev, čiste sobne copate in 2 veliki brisači.
• Ob vstopu v ambulanto upoštevajte ustrezno medsebojno razdaljo (1,5 m).
• S seboj prinesite samo najnujnejše stvari.

Možno je tudi predhodno hitro testeranje -HAGT

ORDINACIJSKI ČAS:

Pogodbeni delovni čas za koncesijo:
ponedeljek 7.00-15.30
torek 7.00-15.30
sreda 7.00-18.00
četrtek 7.00-15.30
petek zaprto (19.4)

Samoplačniške storitve se izvajajo po dogovoru izven delovnega časa.

KOSILO TER ADMINISTRATIVNA DELA SO VSAK DELAVNIK MED 15.00 IN 15.30 URO, OB SREDAH MED 17.00 IN 18.00 URO.

Fizioterapija je zaprta:
19.4

NAROČANJE NA FIZIOTERAPIJO:


Ponedeljek do četrtek od 7.00 do 15.00
Petek od 7.00 do 12.00


• po telefonu 041 415 377,
• preko e-naročanja,
• ali osebno na fizioterapiji RUDOLFOVO v ordinacijske času! NE pošiljajte delovnih nalogov po pošti ali v nabiralniku.

Pri prijavi na fizioterapijo za vpis v čakalno knjigo mora pacient imeti NUJNO veljavno ZRD. IZKAZNICO.

Napotne listine je potrebno pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. V nasprotnem primeru boste morali ponovno obiskati vašega zdravnika, da bo izdal novo listino-delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oziroma potrebno.

• Stopnja nujnosti » ZELO HITRO«-napotno listino morate predložiti v 7 dneh od izdaje
• stopnja nujnosti »HITRO« ali »REDNO«-napotno listino morate predložiti v 21 dneh od izdaje

ČAKALNA DOBA:

Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih ptavicah (ZpacP-A).

Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:

• ZELO HITRO -obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh
• HITRO - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 3 mesecih (90dni)
• REDNO - obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesecih (120 dni)

Žal zaradi prevelikega števila čakajočih pacientov presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe.

Trenutna čakalna doba je:

-ZELO HITRO - junij 2024
-HITRO - februar/marec 2025
-REDNO - junij 2025


Pacientom posredujemo informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, sezanimo jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu.
Pri pacientih, kateri se kljub preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Rudolfovo, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj dopustne čakalne dobe.

ODJAVA OD FIZIOTERAPIJE TER SPREMEMBA TERMINA

Po 15.b členu ZpacP-A lahko pacient spremeni že določen termin najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI obliki brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termine je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno (npr.: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin ali izvedbo fizioterapije; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.

Po poteku 30 dni od že določenega termina za FT odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega sezama in napotna listina preneha veljati.

Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstevno storitev pri istem izvajalcu znova uvsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.

V primeru trajne odpovedi oziroma odjave vam DN za FT vrnemo, kopijo DN za FT in vašo podpisano odjavo arhiviramo pri nas.

Odgovorni osebi za vodenje čakalne knjige sta Maja Zelnik Gregorčič ter Nina Redenšek.
Datum veljavnosti: 1.4.2013

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Zastopnica pacientovih pravic je ga. ZLATA REBOLJ
• pisarna: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto
• naročanje in uradne ure na telefonski številki 07 39 34 313, GSM: 051 385 485, od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro
• e-pošta: zlata.rebolj@nijz.si
• uradne ure v prostorih NIJZ za osebni obisk zastopnice pacientovih pravic so v torek od 14.00-20.00 ure in v četrtek od 9.00-15.00

<

Zemljevid

slidebg2