Home NAROČANJE&KONTAKTI Kontakti

Kontakti

 

FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO, terapija, šport in kozmetika d.o.o.; izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (koncesija)
 
 
Adamičeva ulica 57, 8000 Novo mesto
 
Telefon: 041 415 377
 
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
 
Izvajamo tudi fizioterapijo na domu in samoplačniške storitve.


ORDINACIJSKI ČAS:

 
 
Pogodbeni delovni čas za koncesijo:
 
ponedeljek 7.00-15.30
 
torek 7.00-15.30
 
sreda 7.00-12.00 in 15.00-19.30
 
petek 7.00-13.00
 
KOSILO JE VSAK DELAVNIK MED 13.00 IN 14.00

Fizioterapija bo ZAPRTA:

- od 28.10. do 1.11.2019

 
 
Samoplačniške storitve se izvajajo po dogovoru izven delovnega časa.
 
 
NAROČANJE NA FIZIOTERAPIJO:
 
• osebno na fizioterapiji RUDOLFOVO v ordinacijske času
• po telefonu 041 415 377
• preko e-naročanja

Pri prijavi na fizioterapijo za vpis v čakalno knjigo mora imeti pacient NUJNO s sabo veljavno ZRD. IZKAZNICO.
 
Napotne listine je potrebno pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. V nasprotnem primeru boste morali ponovno obiskati vašega zdravnika, da bo izdal novo listino-delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oziroma potrebno.
 
• Stopnja nujnosti » ZELO HITRO«-napotno listino morate predložiti v 5 dneh od izdaje
• stopnja nujnosti »HITRO« ali »REDNO«-napotno listino morate predložiti v 14 dneh od izdaje
 
ČAKALNA DOBA:
 
Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih ptavicah (ZpacP-A).
 
Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:
 
• ZELO HITRO -obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh
• HITRO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 3 mesecih (90dni)
• REDNO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesecih (120 dni)
 
Žal zaradi prevelikega števila čakajočih pacientov presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe.
 
Trenutna čakalna doba je:
- trenutno vse polno, naročamo po letnem dopustu:
 
- zelo hitro - konec novembra
- hitro -  sredina decembra
- redno - konec januarja 2020
 
Pacientom posredujemo informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, sezanimo jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu.
Pri pacientih, kateri se kljub preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Rudolfovo, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj dopustne čakalne dobe.
 
ODJAVA OD FIZIOTERAPIJE TER SPREMEMBA TERMINA
 
Po 15.b členu ZpacP-A lahko pacient spremeni že določen termin najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI obliki brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro in redno.
Poznejša odpoved termine je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno (npr.: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin ali izvedbo fizioterapije; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.
 
Po poteku 30 dni od že določenega termina za FT odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega sezama in napotna listina preneha veljati.
 
Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstevno storitev pri istem izvajalcu znova uvsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.
 
Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.
 
V primeru trajne odpovedi oziroma odjave vam DN za FT vrnemo, kopijo DN za FT in vašo podpisano odjavo arhiviramo pri nas.
 
Odgovorni osebi za vodenje čakalne knjige sta Maja Zelnik Gregorčič ter Nina Redenšek.
Datum veljavnosti: 1.4.2013
 
 
ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC
 
Zastopnica pacientovih pravic je ga. ZLATA REBOLJ
• pisarna: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto
• naročanje in uradne ure na telefonski številki 07 39 34 313, GSM: 051 385 485, od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro
• e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
• uradne ure v prostorih NIJZ za osebni obisk zastopnice pacientovih pravic so v torek od 14.00-20.00 ure in v četrtek od 9.00-15.00
FIZIOTERAPIJA RUDOLFOVO, terapija, šport in kozmetika d.o.o.; izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (koncesija)
 
 
Adamičeva ulica 57, 8000 Novo mesto
 
Telefon: 041 415 377
 
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 
 
Izvajamo tudi fizioterapijo na domu in samoplačniške storitve.


ORDINACIJSKI ČAS:
 
 
Pogodbeni delovni čas za koncesijo:
 
ponedeljek 7.00-15.30
 
torek 7.00-15.30
 
sreda 7.00-12.00 in 15.00-19.30
 
petek 7.00-13.00
 
KOSILO JE VSAK DELAVNIK MED 13.00 IN 14.00
 
 
Samoplačniške storitve se izvajajo po dogovoru izven delovnega časa.
 
 
NAROČANJE NA FIZIOTERAPIJO:
 
• osebno na fizioterapiji RUDOLFOVO v ordinacijske času
• po telefonu 041 415 377
• preko e-naročanja

Pri prijavi na fizioterapijo za vpis v čakalno knjigo mora imeti pacient NUJNO s sabo veljavno ZRD. IZKAZNICO.
 
Napotne listine je potrebno pravočasno predložiti izvajalcem zdravstvene dejavnosti v za to določenih rokih, sicer postanejo neveljavne. V nasprotnem primeru boste morali ponovno obiskati vašega zdravnika, da bo izdal novo listino-delovni nalog za fizioterapijo, če bo ocenil, da je to še utemeljeno oziroma potrebno.
 
• Stopnja nujnosti » ZELO HITRO«-napotno listino morate predložiti v 5 dneh od izdaje
• stopnja nujnosti »HITRO« ali »REDNO«-napotno listino morate predložiti v 14 dneh od izdaje
 
ČAKALNA DOBA:
 
Z dne 21.1.2018 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pacientovih ptavicah (ZpacP-A).
 
Glede na spremembe in dopolnitve Zakona o pacientovih pravicah so pričele veljati tudi novosti o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in sicer:
 
• ZELO HITRO -obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 14 dneh
• HITRO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 3 mesecih (90dni)
• REDNO – obravnava pacienta naj bi bila prej kot v 6 mesecih (120 dni)
 
Žal zaradi prevelikega števila čakajočih pacientov presegamo najdaljše dopustne čakalne dobe.
 
Trenutna čakalna doba je:
 
• ZELO HITRO- januar/februar 2019
• HITRO – april 2019
• REDNO- maj 2019
 
Pacientom posredujemo informacije o ostalih izvajalcih zdravstvenih storitev, sezanimo jih z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu.
Pri pacientih, kateri se kljub preseganju najdaljše dopustne čakalne dobe želijo uvrstiti v čakalni seznam v Fizioterapiji Rudolfovo, ustrezno označimo, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu znotraj dopustne čakalne dobe.
 
ODJAVA OD FIZIOTERAPIJE TER SPREMEMBA TERMINA
 
Po 15.b členu ZpacP-A lahko pacient spremeni že določen termin najpozneje 10 dni pred začetkom terapije samo v PISNI obliki brez navajanja razlogov odjave ali spremembe in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro in redno.
Poznejša odpoved termine je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno (npr.: nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana; nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod na termin ali izvedbo fizioterapije; smrt ožjega družinskega člana pacienta). V tem primeru se pacientu določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.
 
Po poteku 30 dni od že določenega termina za FT odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov. Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove se ga črta s čakalnega sezama in napotna listina preneha veljati.
 
Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstevno storitev pri istem izvajalcu znova uvsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.
 
Vsi pisni dopisi se arhivirajo pri nas.
 
V primeru trajne odpovedi oziroma odjave vam DN za FT vrnemo, kopijo DN za FT in vašo podpisano odjavo arhiviramo pri nas.
 
Odgovorni osebi za vodenje čakalne knjige sta Maja Zelnik Gregorčič ter Nina Redenšek.
Datum veljavnosti: 1.4.2013
 
 
ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC
 
Zastopnica pacientovih pravic je ga. ZLATA REBOLJ
• pisarna: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto
• naročanje in uradne ure na telefonski številki 07 39 34 313, GSM: 051 385 485, od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro
• e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
• uradne ure v prostorih NIJZ za osebni obisk zastopnice pacientovih pravic so v torek od 14.00-20.00 ure in v četrtek od 9.00-15.00