Fizioterapija bo zaprto zaradi letnega dopusta od 02.08.2021 do 20.08.2021.

NAVODILA ZA PACIENTA 

• Vstop v čakalnico bo možen le za posameznega pacienta.
• Na terapijo prihajajte zdravi (brez respiratornih obolenj ali s potrdilom zdravnika, da ni obolenje COVID-19). 
• Ob morebitnem obolenju ali slabem počutju predhodno obvestite svojega fizioterapevta. 
• Na terapijo pridite ob naročeni uri ali največ 5 minut pred terapijo, v primeru zamude, časa terapije ne bomo podaljševali. 
• Počakajte na povabilo fizioterapevta in pri tem upoštevajte epidemiološke ukrepe.
• Na terapijo pridite z ustrezno varovalno opremo za enkratno uporabo (maska oziroma skladno z epidemiološkimi navodili). 
• Ob prihodu si obvezno razkužite roke. 
• S seboj prinesite vrečko za obutev, čiste copate in 2 veliki brisači. Ob vstopu v ambulanto upoštevajte ustrezno socialno razdaljo (1,5 m). 
• S seboj prinesite samo najnujnejše stvari. 

Fizioterapija bo zaprta zaradi izobraževanja od 26.07.2021 do 30.07.2021 ter zaradi letnega dopusta od 02.08.2021 do 20.08.2021.

UČINKOVITO do popolne vitalnosti s fizioterapijo RUDOLFOVO!

  

 

UČINKOVITO do popolne vitalnosti s fizioterapijo RUDOLFOVO!

Fizioterapija bo zaprta zaradi letnega dopusta od 02.08.2021 do 20.08.2021.